SLUŽBY

LEGISLATIVA

V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB  ZAJISTÍME:

 • + PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

   

   

  Poskytujeme kompletní servis, který má DPO dle legislativy vykonávat:

   

   

   

  Poskytování informací klientům/zákazníkům

  Kontaktní bod pro dozorový úřad v záležitostech týkající se zpracování osobních údajů a hlášení incidentů.

  Činnosti spojené s výkonem funkce DPO

   

 • + ZNALOST LEGISLATIVY

   

  Nařízení (EU) 2016/679 GDPR

  Cross reference § 101/2000Sb. vs. GDPR

   

   

  Kybernetický zákon

   

 • + PORADENSTVÍ

   

   

   

  Poskytujeme poradenství správcům, zpracovatelům a jednotlivým zaměstnancům, kteří ve společnosti provádějí zpracování osobních údajů. Tak aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s GDPR.

   

   

   

  Pravidelné monitorování souladu s GDPR nařízením. Mimo jiné také zvyšování povědomí a školení zaměstnanců, příprava na audit, rozdělování odpovědnosti a další.

   

   

   

  Školení v oblasti ochrany osobních údajů pro Vaše zaměstnance.

   

   

   

  Poskytování poradenství v případě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

   

   

   

  Spolupráce s dozorovým úřadem.

ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování osobních údajů

Ministerstvo vnitra zveřejnilo v druhé polovině srpna návrh zákona o zpracování osobních údajů (ZZOÚ) a návrh doprovodného zákona. Ty mají nahradit stávající zákon o ochraně osobních údajů.

 

Návrh zákona zde

ČÍST VÍCE

GDPR

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

 

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zde

ČÍST VÍCE

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy

Senát minulý týden beze změny schválil novelu, kterou se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, a některé další zákony. Novela zavádí pravidla pro informační systémy ve veřejné správě a má zefektivnit jejich vytváření a užívání. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky, účinnosti nabude prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. (8. února 2017, aktualizováno 14. března 2017)

ČÍST VÍCE

Novela Zákona č. 181/2014., o kybernetické bezpečnosti

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti (ZKB) přináší výrazné rozšíření tzv. povinných subjektů, které budou mít zákonnou povinnost řešit kybernetickou bezpečnost a přijmout odpovídající kroky, aby zabránily bezpečnostním rizikům.

ČÍST VÍCE

NAŠE DOVEDNOSTI

F

ZNALOST PROCESŮ

ZNALOST LEGISLATIVY

ZNALOST IS

ZNALOST FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ

Obraťte se s důvěrou na naší společnost.

Pomůžeme Vám být v souladu s GDPR.

 

Vaše data jsou Vaše duševní vlastnictví, naučte se je chránit.

POSLEDNÍ NOVINKY

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Více

ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování os. údajů

Více

Lepší pravidla pro malé podniky

Více

© Copyright 2017 IT-EURONET by DUMI. All Rights Reserved.