SLUŽBY

outsourcING

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

V souladu s evropským nařízením (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů  (GDPR),  mají společnosti nově povinnost jmenovat pověřence DPO (Data Protection Officer). Pověřenec může být přímo zaměstnancem společností nebo lze jeho činnost  outsourcovat.

 

Základním posláním pověřence je být nezávislým garantem správného nakládání s osobními údaji a být prostředníkem mezi organizací,  veřejností a dozorovým orgánem.

Tuto službu Vám poskytneme a zabezpečíme profesionálního DPO pro Vaší organizaci.

NAŠE MISE

Data je třeba vnímat jako  duševním vlastnictví .

NAŠE VIZE

Rozvíjet všechny naše aktivity v oblasti ochrany osobních údajů, hledat potřebné nástroje, reagovat na legislativní změny.

ŽIVOTNÍ CYKLUS

Správa v dat v celém životním cyklu

V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB  ZAJISTÍME:

 • + PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

   

  Poskytujeme kompletní servis, který má DPO dle legislativy vykonávat:

   

   

  Poskytování informací klientům/zákazníkům

  Kontaktní bod pro dozorový úřad v záležitostech týkající se zpracování osobních údajů a hlášení incidentů.

  Činnosti spojené s výkonem funkce DPO.

   

 • + ZNALOST LEGISLATIVY

  Nařízení (EU) 2016/679 GDPR

  Cross reference § 101/2000Sb. vs. GDPR

   

  Kybernetický zákon

   

 • + PORADENSTVÍ

  Poskytujeme poradenství správcům, zpracovatelům a jednotlivým zaměstnancům, kteří ve společnosti provádějí zpracování osobních údajů. Tak aby zpracování osobních údajů bylo v souladu s GDPR.

   

  Pravidelné monitorování souladu s GDPR nařízením. Mimo jiné také zvyšování povědomí a školení zaměstnanců, příprava na audit, rozdělování odpovědnosti a další.

   

  Školení v oblasti ochrany osobních údajů pro Vaše zaměstnance.

   

  Poskytování poradenství v případě posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

   

  Spolupráce s dozorovým úřadem.

NAŠE DOVEDNOSTI

F

ZNALOST PROCESŮ

ZNALOST LEGISLATIVY

ZNALOST IS

ZNALOST FIREMNÍHO PROSTŘEDÍ

Obraťte se s důvěrou na naší společnost.

Pomůžeme Vám být v souladu s GDPR.

 

Vaše data jsou Vaše duševní vlastnictví, naučte se je chránit.

POSLEDNÍ NOVINKY

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti

Více

ÚOOÚ k návrhu zákona o zpracování os. údajů

Více

Lepší pravidla pro malé podniky

Více

© Copyright 2017 IT-EURONET by DUMI. All Rights Reserved.